023 512 49 49

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De duurzame manier

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Wildschut Dakbedekkingen geen modewoord maar een bewustwording om het op duurzame wijze anders te willen doen, met het oog op mens en milieu. Door verantwoord te ondernemen moeten niet alleen wijzelf, maar ook de mensen waarvoor en waarmee wij werken beter worden. Wij leveren toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers. Verantwoord ondernemen betekent ook het bieden van gezonde en integere arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers.
Naar het milieu toe willen wij zo duurzaam mogelijk te werk gaan. In het kader van milieuwelzijn stelt Wildschut zich milieubelasting reducerende doelen in de bedrijfsvoering. U maakt de cirkel rond door samen te werken met een bedrijf dat op maatschappelijk verantwoorde wijze haar diensten verzorgt. De duurzame manier.

 

Milieuvriendelijk

Klimaatbestendige oplossingen dienen een gemeenschappelijk belang. Wellicht vraagt ook u zich af op welke wijze u een positieve bijdrage kunt geven aan de belasting van het milieu. Wildschut kan hierin een adviserende en uitvoerende rol spelen. Klik hier voor onze Duurzaamheidspagina.

ISO 14001-certificaat milieumanagement

Wildschut Dakbedekkingen beschikt over het NEN-EN-ISO 14001: 2004 Milieumanagementsysteem certificaat. Concreet geeft dit certificaat aan hoe Wildschut de eigen milieubelasting in kaart heeft gebracht en op welke praktische manieren Wildschut deze reduceert. Jaarlijks worden nieuwe milieubelasting reducerende doelen aan uitvoeringszijde en algemene bedrijfsmiddelen gesteld.

Een voorbeeld van onze reeds behaalde doelen is de verduurzaming van het eigen wagenpark (Euro-6 norm). Verder produceren wij met zonnepanelen op ons dak zelf groene stroom.
Als bedrijf nemen wij de verantwoording zoveel mogelijk afval te recyclen.

Recyclen bitumen dakbedekking

Al onze onze afvalstromen worden gescheiden. Dus ook bitumen, het scheiden van de afvalstromen geldt voor Wildschut Dakbedekkingen als een vanzelfsprekende dagelijkse procedure. Zo wordt bijvoorbeeld ook het bitumineuze restmateriaal (snijafval en reststukken) op de projecten verzameld. Oude bitumineuze dakbedekking en bitumineus restmateriaal wordt gerecycled zodat deze weer als grondstof kan worden gebruikt voor o.a. nieuwe dakbedekkingen.